Имущество

ЗАСТРАХОВКА”ИМУЩЕСТВО”

Застраховка „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО” – осигурява защита на жилището и обзавеждането срещу: пожар (включително последиците от гасенето на пожара); експлозия на съд под налягане; природни бедствия – буря, ураган и градушка, наводнение, падащи дървета и клони; авария на ВиК; злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар; кражба чрез взлом. По желание на клиента може да се закупи допълнително покритие за: риск земетресение; гражданска отговорност към трети лица; разходи за алтернативно настаняване; загуби на доход от наем.
При комбинирана застраховка „ПОЖАР” – клиентът получава защита на своите производствени ресурси – сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу: пожар, включително последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет; буря, ураган и градушка, наводнение; свличане и срутване на земни пластове; падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия; измокряне в резултат от авария на ВиК; злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); удар от пътно превозно средство, самолет или животно; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; земетресение. Възстановяват се и направените разходи за разчистване на останки и изплатените хонорари на експерти.
Комбинирана застраховка „ХОТЕЛИ” – предназначена е за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения. Чрез нея те получават защита за сгради, спортни и обслужващи съоръжения, обзавеждане, инвентар, стоки и други при: пожар, удар от мълния и експлозия; буря, ураган и градушка; наводнение; свличане или срутване на земни пластове; падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия; авария на ВиК; злоумишлени действия на трети лица. Възстановяват се и разходите за разчистване на останки и изплатените хонорари на експерти. Възможно е и застраховане на: отговорност към посетители и гости; лични вещи; имущество, временно преместено от обекта, машини срещу повреда; машини под вътрешно налягане и бойлери срещу експлозия; стъкло, огледала, неонови надписи и санитарен фаянс; стоки в хладилник или фризер срещу развала; стоки на път; пари; отговорност на работодателя и наемателя; злополука; срещу кражба чрез взлом и грабеж.
Комбинирана застраховка за СОБСТВЕНИЦИ / НАЕМАТЕЛИ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ – предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти и офиси защита на сградата, инвентара, стоките, фасадната витрина, офис оборудването и други срещу: пожар, удар от мълния и експлозия; буря, ураган и градушка; наводнение;свличане или срутване на земни пластове; падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия; авария на ВиК; кражба чрез взлом и грабеж. Допълнително се застраховат: пари; злополука; отговорности на работодателя и наемателя; стъкло в обекта; сгради; развала на стоки в хладилник, фризер; стоки на път.