?>

Злополука на лица в автомобила

Застраховка „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В АВТОМОБИЛА” – застраховат се лицата срещу временна или трайна загуба на трудоспособност или смърт. Покриват се вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила. Застрахователното покритие се определя в зависимост от избраната от клиента застрахователна сума.

ДЗИ Уника Дженерали Булинс ОЗК HDI Армеец Виктория Левинс Интерамерикан Булстрад Олимпик
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap    Created by: Insight Sense Web studio