За нас

“Новис Брокер” ООД осъществява анализ на застрахователните Ви интереси и подпомагане при настъпване на застрахователно събитие. Това включва:

– консултации при избор на застрахователна услуга и застрахователна компания;
– проучване и набиране на информацията, касаеща застрахователните Ви интереси;
– набиране и представяне на информация относно условията и премиите по застрахователните договори;
– договаряне възможно най-добри условия за Вас при сключване на застраховки;
– подготвяне, в съответствие с предоставените пълномощия, документи за оформяне на застрахователни договори;
– организиране събирането на застрахователните премии;
– съдействие при настъпване на застрахователно събитие за установяване на причините за него
– завеждане, уреждане и придвижване на щетите по всички видове застраховки.